Tag: Stec groep

Mooi nieuws: na regio Utrecht heeft ook Gelderland een biedboek middenhuur. Op donderdag 7 oktober heeft gedeputeerde Peter Kerris van Provincie Gelderland het ‘Biedboek Middenhuur Gelderland’ in ontvangst namelijk genomen. Een collectief van woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaar Sustay heeft de handen ineen geslagen om meer middenhuurwoningen te realiseren in de provincie Gelderland. Het biedboek, in samenwerking met Stec Groep, is een handreiking aan gemeenten om het gesprek over meer middenhuurwoningen aan te gaan en schept kaders voor het maken van afspraken tussen overheden en aanbieders van middenhuurwoningen. Met dit aanbod levert het collectief een belangrijke bijdrage aan het invullen van de opgave om de komende jaren 6.000 middenhuurwoningen in Gelderland toe te voegen.

Het aanbod van partijen is een concreet resultaat uit het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland waarin de provincie onder andere samenwerking op het gebied van middenhuur stimuleert. De provincie Gelderland heeft relatief weinig middensegment huurwoningen terwijl er steeds meer vraag naar is. De provincie heeft daarom de aanbieders van middenhuurwoningen gevraagd om te komen met een aanbod dat een bijdrage levert aan de middenhuur de opgave voor meer middenhuurwoningen.

Druk op de woningmarkt

Huishoudens met een middeninkomen (inkomens tussen de circa € 40.000 en € 55.000) zitten structureel in de knel. De druk op de woningmarkt is ook in de provincie Gelderland groot. De koopmarkt is steeds minder goed toegankelijk voor deze middeninkomens en zij hebben maar beperkt toegang tot de sociale huur. Resultaat is een toenemende vraag in het middenhuursegment die momenteel (nog) onvoldoende wordt bediend.

Middenhuur als oplossing

Een middenhuurwoning biedt voor jonge huishoudens een flexibel en betaalbare woonvorm. Ook voor ouderen kan een middenhuurwoning een passende woonvorm zijn, vooral in combinatie met een zorgcomponent. Daarnaast kan middenhuur een oplossing bieden aan woonurgenten die snel op zoek zijn naar een woning. De bouw van middenhuurwoningen zorgt op zijn beurt weer voor meer doorstroming op de woningmarkt, waardoor er weer goedkopere huurwoningen vrijkomen voor starters.

6.000 extra middenhuurwoningen in Gelderland

Het aanbod met de uitgangspunten voor de toevoeging van 6.000 extra middenhuurwoningen in de provincie Gelderland vormt het kader voor het maken van afspraken tussen overheden en aanbieders van middenhuurwoningen. De kaders gaan over de minimale vloeroppervlakte, een gematigd huurbeleid en een exploitatietermijn van minimaal vijftien jaar. Belangrijk voor de partijen is dat toevoeging van middenhuur bijdraagt aan de doorstroming in de woningmarkt en aan inclusieve en sterke wijken. Staffeling in het toewijzingssysteem en voorrang voor sleutelberoepen worden door partijen genoemd als middel om de doorstroming te bevorderen.

Taskforce voor samenwerking en kennisuitwisseling

Met het aanbod en het bijbehorende afsprakenkader committeren beleggers, corporaties en ontwikkelaars zich aan de opgave om middeninkomens structureel te bedienen in de Gelderse woningmarkt. Naast de afspraken op papier richten de partijen een Taskforce op om voortgang in de samenwerking houden. Menno Schapendonk (dag Sustay Group): ‘Met de Taskforce zetten we in op kennisdeling over middenhuur, het versnellen van processen en het versterken van de samenwerking tussen beleggers, woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten. Om dit te bereiken zetten we de komende periode verschillende acties uit en organiseren we bijeenkomsten om onze ambities op het gebied van middenhuur tot uitvoering te brengen en de samenwerking met gemeentes en provincie te continueren.’

Benieuwd naar het BIEDBOEK MIDDENHUUR GELDERLAND? De PDF is hier te lezen.

Bij het tot stand komen en aanbieden van dit Gelderse biedboek zijn de volgende partijen betrokken:
Institutionele beleggers: Altera, Amvest, Bouwinvest, MN, Syntrus Achmea en Vesteda
Woningcorporaties: Habion, Talis en Ieder1
Ontwikkelaar: Sustay

Om middenhuur nog meer in de schijnwerpers te zetten is er nu door Sustay en Stec Groep de Middenhuur Award in het leven geroepen. Inmiddels zijn ook TU Delft, Ministerie van Binnenlandse Zaken en PropertyNL aangehaakt. De award telt dit eerste jaar 12 nominaties en de winnaar wordt bekend gemaakt op de PROVADA Amsterdam, op dinsdag 26 oktober.

De organisaties die genomineerd zijn variëren behoorlijk. Wel hebben ze allen gemeen dat hun initiatief de vastgelopen woningmarkt vooruit helpt middels middenhuur. De genomineerde organisaties voor editie 2021 zijn Wonam, Provincie Utrecht, Rabobank, ERA Contour, a.s.r. Real Estate, OnsHuys, Syntrus Achmea, woningcorporatie Staedion, Gemeente Rijswijk, Bouwinvest, Stayinc. en OMM/Gemeente Zoeterwoude.

Een onafhankelijke jury zal de top 3 en winnaar aanwijzen. De jury telt 5 zwaargewichten uit de woningmarkt: juryvoorzitter Esther Geuting (directeur innovatie Stec Groep), Martijn Balster (wethouder wonen Gemeente Den Haag), Wabe van Enk (hoofdredacteur PropertyNL), Hans Ton (directeur wonen ministerie BZK) en prof. Peter Boelhouwer (hoogleraar TU Delft).

Meer informatie is te vinden op middenhuuraward.nl.

De woningmarkt zit op slot. Meer huurwoningen en een goede doorstroming zijn daarbij een belangrijke sleutel, met name in de overgang van sociale huur naar betaalbare middenhuur.

Hoe is dit op te lossen? Sowieso dienen er meer sociale huurwoningen te komen! Maar meer middenhuur en vooral gemixte woonbuurten blijken ook hard nodig te zijn. Wat als woingcorporaties zelf middenhuur gaan ontwikkelen? Kunnen en willen corporaties dit eigenlijk wel? Of gaat het toch efficiënter als men samenwerkt met een marktpartij? De meningen zijn verdeeld.

Middenhuur expert Sustay organiseerde samen met de Stec Groep, professor woningmarkt Peter Boelhouwer én 10 woningcorporaties een bijeenkomst over samenwerking tussen een marktpartij en een corporatie. Allen gingen vervolgens aan de slag met de fictieve businesscase ‘Hurendam’. De sessie en ontwikkelcasus leverde soms pittige feedback. Toch blijkt de uitkomst dat zodra een woningcorporatie en een marktpartij gaan samenwerken en sociale huur en middenhuur in de mix ontwikkelen en realiseren dit de ideale oplossing is om de woningcrisis in Nederland stap voor stap tegen te gaan.

Diverse inzichten van drie verschillende experts – een hoogleraar, adviseur en een ontwikkelaar – uit de woningmarkt en de businesscase Hurendam zijn verwekt in het kennisdocument ‘De Sleutel tot…’ en is specifiek ontwikkeld voor Nederlandse woningcorporaties.

Duik gratis in deze interessante whitepaper en ontdek diverse sleutels die de woningmarkt echt kunnen openbreken in Nederland. Daag uzelf uit en ga aan de slag met de realistische business case ‘Hurendam’. Een fictief dorp, maar de uitdaging is er niet minder realistisch om. Een aanrader, want het leidt tot nieuwe inzichten.

Vraag hier gratis de whitepaper ‘De Sleutel tot…’ aan.

Bekijk hier de video van de bijeenkomst ‘De Sleutel tot…’: